Важно! Търсим си нов колега или SEO партньор. Вижте страхотната ни обява за работа тук. Кандидатствайте или споделете с познат, който може да има интерес! Благодарим!

Сравнение на два текста

Търси повторения в текстовете и преброява думите

Първи текст


 

Втори текст


 

За този SEO инструмент

Този SEO инструмент сравнява два текста и показва до колко те са уникални. Създаден е в помощ на копирайтъри - хора пишещи текстове за уеб сайтове и за уеб публикации, като статии, новини и пресрелийзи. Най-често се ползва, когато сте публикували във вашия сайт публикация, която след това искате да разпространите и по други сайтове, като например директории за статии. Много от сайтовете няма да приемат текста на публикацията без предварително да я промените, така, че текста да стане достатъчно уникален. Под достатъчно уникален се разбира разлика от над 80 и дори 90 процента, спрямо оригиналния текст. Дори някои сайтове да приемат вашата публикация, тя няма да има SEO стойност, когато се повтаря, защото почти сигурно няма да се индексира.

Как работи?

Пресмята се процент уникалност на двата текста на ниво думи (не на ниво символи), като колкото по-висок е процента на уникалност, толкова по-добре. Резултатът от сравнението се изписва и с различен цвят: червен за лоша уникалност на текста, оранжев за сравнително добра и зелен за много добра уникалност на двата текста.
За всеки от двата текста се преброяват думите с 3 или повече символа, както и общия брой символи без интервалите.
След сравнение на двата текста в специално трето поле ще бъдат показани всички повтарящи се фрази, които съдържат фрази с 3 или повече последователни думи и в двата текста. Така много бързо ще знаете, какво още може да се подобри по текста, за да стане повече уникален спрямо вече публикувания текст.

Как да направя текста уникален?

Ако вие сте начинаещ копирайтър може да ви бъдат полезни следните съвети за промяна на текст с цел уникалност на текста:
- Ползвайте синоними на прилагателните и на глаголите;
- Добавете определения към съществителните;
- Променете словореда на изреченията;
- Разместете местата на изречения, където това е възможно без да се промени смисълът на публикацията,
- Разместете местата на цели параграфи, където това е възможно;
- Членувайте думите на някои места, ако е възможно;
- Променете обръщението от учтива форма вие в обръщение на ти, ако пишете неофициални публикации, например в личен блог;
- Добавете още текст, към всяка нова публикация.

Повече информация, както и други инструменти може да намерите в публикацията Проверка за уникално съдържание на публикация в SEO блога на Ganbox.


Ако желаете да добавите във вашия сайт връзка към тази страница, моля използвайте този HTML код:
<a href="//ganbox.com/textdiff" title="Сравнение на два текста от ganbox.com">Сравнение на текстове</a>


TextDiff 1.0 beta

Последна промяна: 24 юни 2020 г.

горе

Защо SEO от ganbox.com?Google партньорПоследвай
Подобни сайтове

Реклами от Гугъл