Важно! Търсим си нов колега или SEO партньор. Вижте страхотната ни обява за работа тук. Кандидатствайте или споделете с познат, който може да има интерес! Благодарим!

Класиране на сайта ganbox.com в google.bg по дати

Тази страница е създадена с цел да покаже колко добре е класиран сайта ganbox.com по важните ключови думи свързани със SEO услугите. Според нас е смешно сайт да предлага SEO услуги, когато самия той не е оптимизиран добре. Когато избирате фирма предлагаща SEO, това трябва да ви бъде водещ критерий.

По много термини ganbox.com е на първо място в Google, а списъкът с термини, по които е на първа страница е впечатляващ.

Тази страница ще бъде обновявана периодично. По-новите дати са най-отгоре. Възможни са незначителни разлики в зависимост от мястото, от което извършвате търсене.


Към дата 09 октомври 2017 г.

Числата в скоби са брой месечни търсения в Google.bg

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo оптимизиране (1600)
1-во място
оптимизация на сайт (390)
1-во място
seo цени (320)
1-во място
seo оптимизация цена (320)
1-во място
seo оптимизатор
2-ро място (след Wikipedia)
сео (320)
2-ро място (след Wikipedia)
оптимизиране на сайт (20)
1-во място
оптимизация на сайтове (140)
1-во място
seo одит (140)
10-то място
одит на сайт (10)
4-то място
класиране на сайт (110)
2-ро място
seo цена (30)
1-во място
seo услуги (260)
3-то и 4-то място
сео оптимизация (480)
8-ро място
seo консултации (50)
2-ро място
seo консултант (20)
5-ро място
seo експерт (10)
2-ро място
seo оптимизация (2900)
8-мо място
seo (1900)
8-мо място

Към дата 11 август 2016 г.

Числата в скоби са брой месечни търсения в Google.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo (2400)
4-то място
seo оптимизация (1600)
2-ро място (след Wikipedia)
seo оптимизиране (1600)
2-ро и 3-то място
seo оптимизатор (1600)
2-ро място (след Wikipedia)
сео оптимизация (480)
2-ро място (след Wikipedia)
сео (320)
2-ро място (след Wikipedia)
оптимизация на сайт (260)
4-то място
оптимизация (260)
5-то място
seo оптимизация цена (110)
1-во място

Към дата 18 ноември 2013 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo консултация
1-во място
seo хостинг
1-во място
опасни линкове
1-во място и 2-ро място
одит на линкове
2-ро място
цени за seo оптимизация
1-во място
цена за seo оптимизация
1-во място
оптимизиране на сайтове
2-ро място
seo цена
2-ро място
seo цени
3-то място
seo одит
3-то място
seo
5-то място
seo оптимизация цена
2-ро място
seo оптимизация
3-то място
seo оптимизиране
2-ро място
оптимизация на сайт
3-то място
оптимизиране на сайт
3-то място
seo услуги
4-то място
класиране на сайт
2-ро място
одит на сайт
6-то място
seo консултант
3-то място
seo консултации
3-то място
seo експерт
6-то място
сео оптимизиране
3-то място
сео оптимизация
7-мо място
оптимизация
4-то място (най-добро 3-то място)
оптимизиране
5-то място (най-добро 2-ро място)
популяризиране на сайт
5-то място

Към дата 31 май 2012 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo
1-во място (без промяна от 27 януари 2011г.)
seo оптимизация
1-во място (без промяна от 5 януари 2011г.)
seo оптимизиране
1-во място (без промяна от 4 май 2011г.)
оптимизация на сайт
1-во място
оптимизиране на сайт
1-во и 2-ро място
seo услуги
1-во, 2-ро и 3-то място
класиране на сайт
1-во и 2-ро място
подобрение на сайт
1-во и 2-ро място
одит на сайт
3-то място
seo консултант
1-во място
seo консултация
1-во и 2-ро място
seo консултации
1-во и 2-ро място
seo специалист
4-то и 5-то място
seo експерт
4-то и 5-то място
сео оптимизиране
1-во и 2-ро място (покачване)
сео оптимизация
3-то място
оптимизация
4-то място (най-добро 3-то място)
оптимизиране
6-то място (най-добро 2-ро място)
популяризиране на сайт
1-во място (без промяна от 15 февруари 2010г.)

Към дата 14 септември 2011 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo
1 място (около 9 месеца без промяна)
seo оптимизация
1 място (около 10 месеца без промяна)
seo оптимизиране
1 място (около 5 месеца без промяна)
оптимизация на сайт
1 място (около 5 месеца без промяна)
оптимизиране на сайт
1 място (около 5 месеца без промяна)
seo услуги
1 място (покачване)
класиране на сайт
1-во място и 2-ро място
seo специалист
1 място
seo консултант
1 място
seo консултация
1 място
seo експерт
4 място (покачване)
сео оптимизиране
2 място
сео оптимизация
3 място
оптимизация
3 място (покачване)

Към дата 4 май 2011 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo
1 място
seo оптимизация
1 място
seo оптимизиране
1 място (покачване)
оптимизация на сайт
1 място (покачване)
оптимизиране на сайт
1 място (покачване)
класиране на сайт
1-во място и 2-ро място
seo специалист
1 място
seo консултант
1 място
seo консултация
1 място
seo услуги
3 място (най-добро достигнато по-рано: 2 място)
сео оптимизиране
2 място
сео оптимизация
3 място
оптимизиране
2 място
оптимизация
5 място (най-добро достигнато по-рано: 4 място)

Към дата 27 януари 2011 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo
1 място (покачване)
seo оптимизация
1 място
класиране на сайт
1-во място и 2-ро място
оптимизиране на сайт
2 място (най-добро достигнато по-рано: 1 място)
сео оптимизация
3 място (най-добро достигнато по-рано: 2 място)
сео оптимизиране
2 място
оптимизация на сайт
5 място (най-добро достигнато по-рано: 1 място)
seo услуги
4 място (най-добро достигнато по-рано: 2 място)
оптимизация
6 място (най-добро достигнато по-рано: 4 място)

Към дата 5 януари 2011 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo
2 място (покачване)
seo оптимизация
1 място (покачване)
оптимизиране на сайт
1 място
класиране на сайт
1-во място и 2-ро място
сео оптимизация
2 място (покачване)
сео оптимизиране
2 място
сео оптимизатор
3 място
оптимизация
5 място (най-добро достигнато по-рано: 4 място)
популяризиране на сайт
1 място
seo поддръжка
2 място (най-добро достигнато по-рано: 1 място)
seo услуги
3 място (най-добро достигнато по-рано: 2 място)
оптимизация на сайт
4 място (най-добро достигнато по-рано: 1 място)

Към дата 13 ноември 2010 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
оптимизиране на сайт
1 място
класиране на сайт
1-во място, 2-ро място и 3-то място
сео оптимизиране
2 място
сео оптимизация
3 място
сео оптимизатор
3 място
seo поддръжка
2 място (най-добро достигнато по-рано: 1 място)
популяризиране на сайт
1 място
seo оптимизация
2 място
seo услуги
3 място (най-добро достигнато по-рано: 2 място)
оптимизация на сайт
3 място (най-добро достигнато по-рано: 1 място)
оптимизация
5 място (най-добро достигнато по-рано: 4 място)
seo
7 място (най-добро достигнато по-рано: 4 място)

Към дата 15 февруари 2010 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo поддръжка
1 място
популяризиране на сайт
1 място
класиране на сайт
1 място
seo оптимизация
2 място
seo услуги
2 място (покачване)
оптимизиране на сайт
2 място (най-добро достигнато по-рано: 1 място)

Към дата 21 ноември 2009 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo
4 място (покачване)
seo оптимизация
2 място

Към дата 6 ноември 2009 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
оптимизиране на сайт
1 място
оптимизация на сайт
2 място (най-добро достигнато по-рано: 1 място)
seo оптимизация
2 място (покачване)
seo оптимизиране
2 място (покачване)
класиране на сайт
1 място

Към дата 14 август 2009 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
оптимизиране
3 място (най-добро достигнато по-рано: 2 място)
оптимизация
4 място
seo услуги
4 място (покачване)
seo
6 място (покачване)
seo оптимизация
7 място (покачване)

Към дата 17 юли 2009 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
оптимизиране
4 място (3-ти сайт)
оптимизация
5 място (4-ти сайт)
seo
10 място (покачване; първа страница)
seo оптимизация
8 място (покачване; първа страница)
грижа за сайт
1 място
оптимизация сайт
1 място (покачване)
оптимизиране сайт
1 място (покачване)
класиране в гугъл
1 място

Към дата 28 юни 2009 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo
13 място (покачване)
seo оптимизация
10 място (покачване)
грижа за сайт
1 място
оптимизация сайт
3 място

Към дата 16 юни 2009 г.

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo
17 (покачване с 23 позиции)
seo оптимизация
12 (покачване с 14 позиции)
оптимизация
6 (покачване с 2 позиции)
оптимизиране
2 (покачване с 3 позиции)

Към дата 7 юни 2009 г.

ganbox.com на първа страница в Google по следните термини

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
оптимизиране
5
оптимизация
8
позиция на сайт
1
позиция сайт
1
seo състояние
1
seo консултант
1
seo консултация
5
оптимизация на сайт
3
оптимизиране на сайт
5
цени seo
7
цени оптимизиране
3
цени за оптимизация
6
цени оптимизация
10
лесно откриване
1
цени seo услуги
5
seo услуги
7
seo специалист
7
seo експерт
7
класиране на сайт
1
класиране сайт
1
класиране в гугъл
8
откриване в гугъл
1
откриване гугъл
1
откриване на сайт
1
откриване сайт
1
гугъл оптимизация
1
гугъл оптимизиране
1
seo договор
10
договор seo
7
договор за seo
2
гугъл
4
гугал
1
сайт в гугъл
6
seo наблюдение
1
индексиране в гугъл
1
лесно намиране
10
лесно намиране на сайт
1
лесно намиране сайт
1
лесно откриване сайт
1
първа страница в гугъл
1
гугъл начална страница
5
оптимизация за гугъл
1
оптимизация гугъл
1
добавяне на сайт в гугъл
3
seo инструменти
9
seo трикове
9
лесно откриваем
8
търсене сайт гугъл
1
seo практика
3
xhtml сайт
10
seo цели
4
seo на страница
5

ganbox.com класиране по други термини

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
добавяне на сайт в google
15
класиране в гугъл
12
резултати гугъл
22
класиране в google
47
класира в Google
50
seo на сайт
18
seo сайтове
22
seo поддръжка
11
seo блог
26
търсене сайт google
21
регистриране в търсачки
44
регистрация в търсачки
88
първа страница в google
41
намиране на сайт
27
оптимизация за google
87
оптимизация за търсачки
0
популяризиране на сайт
0

определяне на нови цели за класиране

ключова дума
позиция в Google
-------------------------
-----------------------------
seo
40 (позиция преди оптимизация)
seo оптимизация
26 (позиция преди оптимизация)

Обобщение

Както добре се вижда за около 6 месеца основните поставени цели са постигнати - сайта вече се класира добре в Гугъл при търсене по seo и по seo оптимизация.

Забележки

Поради динамичният характер на резултатите от търсене в Google е възможно да има незначителни разлики в момента, в който направите търсене в Гугъл за проверка на тези резултати.

От страница Класиране на сайт можете да проверите класирането на даден сайт по дадена дума.

Защо Ganbox?

Моля вижте страница Защо SEO услуги Ganbox, в която сме описали най-важните неща, с които да Ви помогнем да направите своя избор на SEO услуги.
горе

Защо SEO от ganbox.com?Google партньорПоследвай
Подобни сайтове

Реклами от Гугъл